Opłaty konferencyjne

01Opłata konferencyjna zwykła:
a) 350 zł – obejmuje wpisowe, obiady w dniach trwania Zjazdu oraz udział w bankiecie
b) w wypadku rezygnacji z:
bankietu – 300 zł
obiadów – 250 zł
obiadów i bankietu – 200 zł

02Opłata konferencyjna ulgowa (doktoranci i studenci):
a) 250 zł – obejmuje wpisowe, obiady w dniach trwania Zjazdu oraz udział bankiecie
b) w wypadku rezygnacji z:
bankietu – 200 zł
obiadów – 150 zł
obiadów i bankietu – 100 zł

03Po terminie realizacji opłat (15 lipca) wysokość opłat konferencyjnych ulega zwiększeniu do:
a) 400 zł – opłata zwykła
b) 300 zł – opłata ulgowa

04Opłata za osobę towarzyszącą: 150 zł
(obiady i bankiet)

Dane do faktury należy podać w formularzu rejestracyjnym.

Opłatę konferencyjną należy przesłać na konto:
Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne
Fosa Staromiejska 1A, pok. 304, 87-100 Toruń
Millenium Bank 25 1160 2202 0000 0000 3848 1030

W tytule przelewu należy wpisać: Zjazd PTK 2016 oraz imię i nazwisko

Instytut Socjologii i Kognitywistyki

isik

Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok
tel./fax (85) 745-71-04,
e-mail: isoc@uwb.edu.pl

Patronaty honorowe

UwB Honorowy Patronat Rektora UwB
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
wojewoda podlaski WOJEWODA PODLASKI
 

Wschodzacy Białystok  
 
 
PTK
MNiSW Organizacja Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego finansowana w ramach umowy 853/P-DUN/2016 z środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
escort bodrum bodrum escort rus porno Marmaris escort