Program ramowy

 

Rejestracja uczestników Zjazdu:

 • Data:
 • Miejsce: Instytut Socjologii i Kognitywistyki, Plac Uniwersytecki 1
 • Data:
 • Miejsce: Kampus UwB, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Ciołkowskiego 1M

Miejsce obrad:
Kampus Uniwersytetu w Białymstoku
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Ciołkowskiego 1M

22 września (czwartek)

 • Powitanie uczestników Zjazdu – JM Rektor UwB
 • Wykład plenarny 1: Włodzisław Duch – Perspektywy kognitywistyki
 • Wykład plenarny 2: Jan Kamiński – Pamięć krótkotrwała, pamięć długotrwała – gdzie leży granica?
 • Przerwa kawowa
 • Obrady w sekcjach I (równolegle sesja specjalna 1)
 • Obiad
 • Wykład plenarny 3: Marcin Miłkowski – Strategie unifikacji w kognitywistyce
 • Dyskusja panelowa: Problemy integracji badań w kognitywistyce
 • Przerwa kawowa
 • Obrady w sekcjach II
 • Walne Zebranie PTK

23 września (piątek)

 • Wykład plenarny 4: Piotr Francuz – Piękno zoperacjonalizowane. Studium z zakresu empirycznej estetyki
 • Wykład plenarny 5: Andrzej Klawiter – Między reprezentacją a projekcją. O odnoszeniu się do tego, czego aktualnie nie ma
 • Przerwa kawowa
 • Obrady w sekcjach III (równolegle sesja specjalna 2)
 • Obiad
 • Wykład plenarny 6: Max Urchs – Radykalna symulacja: czy nowa metoda naukowa?
 • Wykład plenarny 7: Jan Woleński – Logika w świetle kognitywistyki
 • Przerwa kawowa
 • Obrady w sekcjach IV
 • Bankiet

24 września (sobota)

 • Wykład plenarny 8: Joanna Rączaszek-Leonardi – Problem złożoności systemów poznających
 • Przerwa kawowa
 • Obrady w sekcjach V (równolegle sesja specjalna 3)
 • Obiad
 • Dyskusja panelowa 2: Integracja polskiego środowiska kognitywistycznego – perspektywy i zadania
 • Zakończenie XI Zjazdu PTK – PREZES PTK: Maciej Witek

Instytut Socjologii i Kognitywistyki

isik

Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok
tel./fax (85) 745-71-04,
e-mail: isoc@uwb.edu.pl

Patronaty honorowe

UwB Honorowy Patronat Rektora UwB
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
wojewoda podlaski WOJEWODA PODLASKI
 

Wschodzacy Białystok  
 
 
PTK
MNiSW Organizacja Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego finansowana w ramach umowy 853/P-DUN/2016 z środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
escort bodrum bodrum escort rus porno Marmaris escort